Tae Gon Kim

Güney Kore/Fransa

Dresses of Memory

Imaginary Lover
Tae Gon Kim’in uhrevi eseri Hafıza Elbiseleri, yüzlerce fiberoptik ipliği dört güzel ve mübalağalı elbiseye dönüştürür. Karanlıkta asılı olan elbiseler, düş dünyasının pırıl pırıl parıldayan görüntüleri gibidir. Her elbisede aydınlatılan optik elyafların yavaş yavaş renk değiştirmesi onun geçmişini ve zaman içinde geçirdiği dönüşümü simgeler.

Eseri yaratırken sanatçı, Fransız edebiyat kuramcısı ve filozof Roland Barthes’ın yazılarından ilham almıştır. 1978 yılında yayımlanan A Lover’s Discourse: Fragments (Bir Sevgilinin Söylemi: Parçalar) adlı eserinde Bathes şöyle yazmıştır: “Tek olmak istiyorum, sanki hepimiz tek bir tende buluşmuş, birleşmişiz gibi olmak istiyorum. Elbise, aslında hayali sevgilim olan yekpare malzemenin yumuşak örtüsü olsun istiyorum.”

Tae Gon Kim, ilişkilere ve aşka duyduğu cazibeyi de yansıtan eserler yaratarak bu metni yorumlamıştır. Elbiselerin izleyicilere “bizler sevdiğimiz insanlara dönüşürüz”ü düşündürtmesini amaçlar. Elbiseler üzerine imgeler yansıtarak, izleyiciyi “sanki kendi arzularımızı giyiyormuşuz gibi” içeriye davet eder. Farklı imgeler her elbisenin benzersiz ve sürekli evrim geçiren öyküsünü de anlatır.

Bio
Tae Gon Kim Fransa’da Strasburg’da yaşayan Güney Koreli bir sanatçıdır. Bir desinatör ve tasarımcı olan Tea Gon Kim duyguları teknik ifadelere dönüştürmektedir.

Web site
www.taegonkim.com