Magdalena Fernandez

Venezüela

1PM015

Bio
Magdalena Fernández’in ilk büyük müze sergisi halen Amerika Birleşik Devletleri’nde sergilenmektedir. Alma Ruiz tarafından organize edilen bu sergi için Magdalena Fernández Batı Hollywood’daki MOCA Pacific Design Center’da altı video ve bir mekana özel enstalasyon hazırladı. Ruiz onun hakkında şöyle yazdı: “Tanınmış ve etkili Venezuelalı sanatçı Fernández’in eserleri 20. Yüzyılın başında ülkesinde filizlenen Latin Amerika modernist soyut akımına dayanmaktadır. Fernández’in birden fazla disiplini içeren ve ışık, hareket ve sesten oluşan eserleri aynı ülkeden tanınmış sanatçılar olan Gego (1912-94), Alejandro Otero (1921-90) ve Jesús Rafael Soto’nun (1923-2005) temellerini attığı geleneklerin izinden gider. Fernández’in sanat çalışmaları doğal dünyayla, özellikle Caracas’ın tropik fauna ve florasıyla olduğu kadar formal modernist hassasiyetlerle de yakından bağlantılıdır. Instituto de Diseño, Fundación Neumann’da öğrenci olarak grafik tasarım alanında ve daha sonra minimalist İtalyan mimar-tasarımcı AG Fronzoni’nin (1923-2002) stüdyosunda tasarımcı olarak edindiği geniş bilgi, Fernández’in eserlerini farklı kılan görsel, duyusal ve deneysel unsurlar üzerinde çok etkili olmuştur.”